תנאי שימוש באתר
1. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לפרסם או שלא לפרסם וכן לשנות פרטים המופיעים בו מעת לעת, אך ורק ע"פ שיקולם האישי.

2. האתר הינו אתר המספק מידע בלבד. אין האתר ממליץ לרכוש או לשכור כל נכס מהנכסים המופיעים בו.

3. שימוש באתר ובתכנים ניתן כמות שהוא (as is) , ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלי האתר בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיופיעו בתכני האתר. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר, ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של הגולש.

4. כל המידע באתר לגבי פרויקטים נאסף ממקורות אחרים ברשת האינטרנט או מאתרי היזמים. אין האתר מתחייב שכל פרט ופרט אודות פרויקט הוא אכן רלבנטי ונכון. טל"ח.

5. על הגולש באתר לוודא מול הגורמים המתאימים והמוסמכים כל פרט עליו הוא חושב להסתמך בעת בירור או רכישה של נכס המופיע באתר.

6. האתר מתחייב שלא להעביר לצד שלישי כלשהו פרטים אישיים שיושארו ע"י גולש באתר, לרבות את כתובת המייל שלו, בעת הצטרפות לרשימת התפוצה של האתר.
האתר שומר לעצמו את הזכות להפיץ מעת לעת באמצעות המייל הצעות ייחודיות ומידע על פרויקטים חדשים לנרשמים לרשימת התפוצה של האתר או המשאירים פרטיהם לפרויקט באתר, בכפוף לחוק הספאם ולפרטיות הגולשים.

7. האתר הינו יוזמה פרטית ולא ממומן או מנוהל ע"י גורם רשמי. לאתר אין קשר למועצות איזוריות ביו"ש, למועצת יש"ע או לאישי ציבור כלשהם.

דברו איתנו